ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

نام کاربری :

رمز عبور :
جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
PCR

نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
10 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
5 میلی لیتر
نگهداری نمونه
3 روز در 15 تا 25 c˚ یا 7 روز در 8 -2 c˚
حمل و نقل نمونه
در 15 تا 25 c˚ یا 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،نمونه لخته، ضد انعقاد نامناسب ، منجمد"
کد آزمایش
989

روز و زمان انجام آزمایش
15 روز یکبار - عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته