ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

نام کاربری :

رمز عبور :
PCT
شرايطی كه رعايت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمايش با دقت وصحت  بالا ميشود:

 

 ۱-  زمان مناسب برای انجام اين آزمايش بين روزهای ۱۱ تا ۱۶ بعد از شروع خونریزی ماهانه می باشد. مگر آنكه طبق دستور پزشک  در روزهای ديگری

     آزمايش انجام  شود.

 

 ۲-  ۳ روز قبل از آزمايش از تماس جنسي پرهيز گردد (همسر۳ روز قبل از آزمايش انزال نداشته باشد) .

 

 ۳-  ۴۸ ساعت قبل از نزدیکی استفاده از كرمهای واژينال ممنوع است.

 

 ۴-  بعد از نزدیکی طبيعی در منزل ۱۵ تا ۳۰ دقيقه از حركت خودداری كنيد ودر حالت خوابيده بمانيد و تا زمان انجام نمونه گیری ادرار نكنيد و دوش نگيريد.

 

 ۵-  زمان نمونه برداری مناسب و توصيه شده ۱ تا ۵ ساعت بعد از نزديكی است بنابراين در زمان مناسب در آزمايشگاه حضور يابيد مگر در مواردی كه پزشك

    دستور ديگری داده باشد .

 

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۵۰۸۱۰۰۰  تماس حاصل نمایید.