ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

نام کاربری :

رمز عبور :
كشت ادرار ويژه بالغين


   شرايطی كه رعايت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمايش با دقت وصحت بالا می شود.

 ۱-   بهترين نمونه برای تشخيص عفونت های ادراری نخستين ادرارصبحگاهی است.

 ۲-   پيش از نمونه گیری از نوشيدن زیاد مايعات اجتناب نمایيد. مقدار آب مصرفی بطور معمول در طول يك  روز زمستان ۴ تا ۵ ليوان و در تابستان ۵ تا ۶

    ليوان می باشد.

 ۳-   دستهای خود را كاملا با آب و صابون شسته و به خوبی با دستمال كاغذی خشك كنيد.

 ۴-   بانوان: با يك دست چين های پوستی دستگاه تناسلی را از هم باز كرده و با يك دستمال يكبار مصرف  مرطوب شامل صابون اطراف  پيشابراه و معقد

    را از جلو به عقب تميز كنيد. سپس دستمال جديدی برداشته و با آب خيس كنيد و مجددا عمل تميز كردن را انجام دهيد. درب ظرف ادرار را باز كنيد تحت

    هيچ عنوان دستهای شما نبايد با سطح داخلی ظرف يا درب آن تماس پيدا كند.

 ۵-   آقايان: سر آلت را با يك دستمال يكبار مصرف مرطوب شامل صابون  تميز كنيد و دستمال را دور بيندازيد. سپس دستمال جديدی برداشته و با آب

    خيس كنيد و مجددا عمل تميز كردن را انجام دهيد.

 ۶-   توجه داشته باشيد كه تحت هيچ عنوان ظرف ادرار با پوست اطراف ناحيه تناسلی تماس پيدا نكند.

 ۷-   مقدار كمی از قسمت اول ادرار (دو ثانيه اول)  را به داخل توالت تخليه كنيد و حدود ۳۰ ميلی ليتر (نصف ظرف نمونه) از وسط ادرار را جمع آوری

     نمایيد و آخر ادرار را داخل توالت تخليه كنيد.

 ۸-   درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحويل آزمايشگاه دهيد.

 

  مراجعه كننده گرامی در صورتی كه نمونه در منزل تهيه می شود:

     حداكثر تا ۲۰ دقيقه پس از جمع آوری بايد آن را در يخچال قرار دهيد و كمتر از يك ساعت بعد از جمع آوری به آزمايشگاه تحويل داده شود.

  در زمان انتقال نمونه ادرار به آزمايشگاه آن را در كنار يخ قرار دهيد.

 

 جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۵۰۸۱۰۰۰  تماس حاصل نمایید.