ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

نام کاربری :

رمز عبور :
جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام


نوع نمونه
بافت
نگهداری نمونه
به مدت طولانی اسلاید آماده در دمای 15 تا 25 c˚
حمل و نقل نمونه
در15 تا 25 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
کد آزمایش
"1603 , 1604"

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - عصر
مدت زمان انجام آزمایش
5 روزه